Teleskopowa myjka do okien 2w1

37.90 

SKU: DA7589 Kategoria:

Opis

Dłu­gość (maks./min.): 81 cm / 51 cm, dłu­gość ścią­gacz­ki: 20,5 cm.
Dzię­ki tele­sko­po­we­mu uchwy­to­wi dosię­gniesz rów­nież do wyso­kich okien. Ide­al­na do mycia szyb w samo­cho­dzie, domu, czy witryn. Spraw­dzi się rów­nież przy myciu płytek.