Samochodowy uchwyt na napoje, łatwe mocowanie między siedzeniami

30.81 

SKU: DA24821 Kategoria:

Opis

Samo­cho­do­wy uchwyt na napo­je, łatwe moco­wa­nie pro­stym wsu­nię­ciem mię­dzy przed­nie lub tyl­ne siedzenia,wytrzymały har­to­wa­ny pla­stik, max. śred­ni­ca kub­ka ok. 9 cm, wymia­ry cał­ko­wi­te: 27,7 x 10,5 x 20,7 cm.

Napo­je gorą­ce czy zim­ne, tele­fon i dłu­go­pi­sy miej zawsze pod ręką!”

 

 

łatwe moco­wa­nie pro­stym wsu­nię­ciem mię­dzy przed­nie lub tyl­ne siedzenia;
moż­na wyko­rzy­stać aż na dwa napo­je, dwa dłu­go­pi­sy, a w środ­ku moż­na odło­żyć tele­fon, klu­cze, chu­s­tecz­ki, gumy do żucia itd.…