OKULAROŁAP praktyczny uchwyt na okulary, samochodowy

10.49 

SKU: DA23572 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­ny uchwyt samo­cho­do­wy na oku­la­ry, łatwe moco­wa­nie na osłonce.Połączenie two­rzy­wa sztucz­ne­go i meta­lu. Wymia­ry: 2,5 x 4 x 4 x 7,5 cm.

łatwe moco­wa­nie do osłony

nałóż na prze­sło­nę (czar­ną sprę­ży­nę łatwo zaha­czysz za osłonę).

otwórz za pomo­cą przy­ci­sku z przodu

włóż oku­la­ry i zamknij