OCHRONNA PODKŁADKA dla psów, do bagażnika samochodowego

46.90 

SKU: DA22512 Kategoria:

Opis

Ochron­na pod­kład­ka dla psów do bagaż­ni­ka samo­cho­du, 2 regu­lo­wa­ne paski z pla­sti­ko­wym­ka­ra­biń­czy­kiem, rzep do zamo­co­wa­nia maty do wła­ści­we­go kształ­tu i na boki bagażnika,wymiary roz­ło­żo­nej ok. 145 x 115 cm, wymia­ry zło­żo­nej do wyma­ga­ne­go kształ­tu w bagaż­ni­ku ok. 86 x 85 cm.
 

solid­ny wodo­od­por­ny materiał
łatwa kon­ser­wa­cja- moż­na wytrzeć ście­recz­ką lub prać w pralce
łatwa insta­la­cja- moco­wa­nie na zagłówkach
nie­za­wod­nie chro­ni przed różnt­mi zabru­dze­nia­mi i sier­ścią psa
moż­na wyko­rzy­stać do kufru auta, případ­ně i na zadní sedačky 

 

2 regu­low­ne paski dla bez­piecz­ne­go zaczepienia
dzię­ki rze­po­wi zamo­cu­jesz pod­kład­kę do wyma­ga­ne­go kształ­tu i na boki bagaż­ni­ka w aucie