Zmywalny przezroczysty kieszonkowiec samochodowy na przednie siedzenie

18.90 

SKU: DA27881 Kategoria:

Opis

Zmy­wal­ny, prze­zro­czy­sty kie­szon­ko­wiec samo­cho­do­wy, zapi­na­nie paskiem na rzep,na dole haczy­ki na ela­stycz­nej gumie do zamo­co­wa­nia pod sie­dze­niem. Mate­riał PCV.Wymiary: 40,5 x 59 cm.

Ochro­na sie­dzeń przed sko­pa­niem. Zmy­wal­na powierzch­nia = pro­sta konserwacja!

 

Dzię­ki kie­szon­kow­co­wi zapo­bie­gniesz sko­pa­niu przed­nich sie­dzeń i zwięk­szysz wewnętrz­ną prze­strzeń do prze­cho­wy­wa­nia w aucie. Utrzy­mu­je Twój samo­chód czy­sty i zorganizowany.
3 kie­sze­nie (1 więk­sza i 2 x kie­szeń na butel­kę o śred­ni­cy ok. 7,5 cm)
Zmy­wal­na powierzch­nia- w przy­pad­ku zabru­dze­nia łatwo umy­jesz wil­got­ną szmat­ką lub chu­s­tecz­ką nawilżaną