2 szt. praktyczne wąskie pojemniki do samochodu

22.68 

SKU: DA24831 Kategoria:

Opis

2 szt. prak­tycz­ny wąski pojem­nik pla­sti­ko­wy do samo­cho­du mię­dzy przed­nie sie­dze­niaa hamu­lec ręcz­ny. Wymia­ry jed­ne­go ok.: 34,5 x 3,7 x 13 cm, u dołu wąski tyl­ko 1,5 cm.

 

prak­tycz­ny pojem­nik pla­sti­ko­wy mię­dzy przed­nie sie­dze­nia a hamu­lec ręczny;
pro­sta insta­la­cja, łatwe czysz­cze­nie, moż­na myć;
wyko­rzy­stasz na przy­bo­ry do pisa­nia, tele­fon, klu­cze, chusteczki…