2w1 Teleskopowa miotła i skrobaczka, samochodowa, regulowana długość 65–82 cm

30.81 

SKU: DA24811 Kategoria:

Opis

 2w1 Tele­sko­po­wa mio­tła i skro­bacz­ka samo­cho­do­wa, regu­lo­wa­na dłu­gość 65–82 cm, powierzch­nia zamia­ta­nia 21 cm, skro­bacz­ka 10,5 cm, śred­ni­ca uchwy­tu ok. 3 cm.
Połą­cze­nie alu­mi­nium i two­rzy­wa sztucz­ne­go. Uchwyt z pian­ki dla wygod­ne­go trzymania.
Tele­sko­po­wy uchwyt, dłu­gość do 82 cm (!!!).Dla kom­for­to­we­go zmia­ta­nia śnie­gu i usu­wa­nia szronu…
 

2w1 Tele­sko­po­wa mio­tła i skro­bacz­ka samochodowa

skro­bacz­ka dla wygod­ne­go usu­wa­nia oblo­dze­nia, sze­ro­kość powerzch­ni skro­ba­nia 10,5 cm;
szczot­ka do łatwe­go odmia­ta­nia śnie­gu z samo­cho­du, o dłu­go­ści powierzch­ni zamia­ta­ją­cej 21 cm;
pian­ko­wy uchwyt dla wygod­ne­go trzymania;
tele­sko­po­wa rącz­ka o dłu­go­ści 65 – 82 cm.

Ide­al­na do wyż­szych i mniej dostęp­nych miejsc …