2w1 siatka do bagażnika samochodowego, na 4 karabińczyki

30.81 

SKU: DA25972 Kategoria:

Opis

Siat­ka do bagaż­ni­ka samo­cho­do­we­go, mocu­ją­ca, ela­stycz­na, zacze­pia­na na 4 karabińczyki.
Wymia­ry bez roz­cią­ga­nia z kara­biń­czy­ka­mi ok. 70 x 70 cm.

 

 

siat­ka zapo­bie­ga prze­miesz­cza­niu przed­mio­tów w bagaż­ni­ku samochodu