Zawieszany worek na śmieci / kosz samochodowy

14.90 

SKU: DA24841 Kategoria:

Opis

Wiszą­cy worek/ kosz na śmie­ci, łatwe moco­wa­nie za pomo­cą regu­lo­wa­ne­go sznur­kaz pla­sti­ko­wym kara­biń­czy­kiem, na dole rzep dla pro­ste­go opróżniania.
Mate­riał: 100% PES. Wymia­ry: 18 x 38 cm, śred­ni­ca gór­nej czę­ści ok. 11 cm.

 

 

łatwe dopa­so­wa­nie dzię­ki regu­lo­wa­ne­mu pasko­wi z pla­sti­ko­wym karabinkiem;
rzep w dol­nej czę­ści dla łatwe­go opróżniania.