Myjka do wewnętrznych szyb samochodu

24.38 

SKU: DA25981 Kategoria:

Opis

Myj­ka do wewnętrz­nych szyb w samo­cho­dzie z nakład­ką z mikro­fi­bry i butel­ką natry­sko­wą 40 ml(w zesta­wie zapa­so­wa nakład­ka), obro­to­wa gło­wi­ca, skła­da­ny zdej­mo­wa­ny uchwyt.
Dłu­gość ok. 42 cm, powierzch­nia do wycie­ra­nia 15 x 10 cm.

Butel­ka ze spry­ski­wa­czem + dru­ga nakład­ka GRATIS

Prak­tycz­ną butel­kę możesz napeł­nić wodą lub ulu­bio­nym środ­kiem do czysz­cze­nia szyb.Po uży­ciu ręko­jeść łatwo zło­żysz i zmie­ści się w drzwiach lub w schow­ku (nie będzie zabie­rać miejsca).

 

wyczy­ści szy­bę łatwo, szyb­ko i bez smug
usu­nie parę i wil­goć z szyb samochodu
mate­riał: mikro­fi­bra i plastik 
opa­ko­wa­nie zawie­ra: 2x ścier­ka z mikro­fi­bry, butel­ka ze spry­ski­wa­czem, skła­da­ny uchwyt

Dzię­ki dłu­go­ści 42 cm dosię­gniesz już wszę­dzie, gdzie potrzebujesz!