Torbotrzymacz samochodowy 2w1, praktyczny wieszak

24.29 

SKU: DA25991 Kategoria:

Opis

Tor­bo­trzy­macz do auta 2w1, prak­tycz­ny wie­szak do zawie­sze­nia na zagłów­ku i sie­dze­niach samochodu,z dwo­ma haczy­ka­mi. Utwar­dzo­ny pla­stik, obcią­że­nie maks. 6 kg. Wymia­ry: 10,5 x 4,5 x 16,5 cm.

 

 

moż­na zawie­sić na opar­ciu przed­nie­go i tyl­ne­go sie­dze­nia samochodu
na tor­bę na zaku­py, ple­cak, toreb­kę, para­sol, odzież…