MATA OCHRONNA XXL DLA PSÓW, do auta

56.90 

SKU: DA22511 Kategoria:

Opis

Mata ochron­na XXL dla psów na tyl­ne sie­dze­nie i do bagaż­ni­ka samo­cho­du, 4 regu­lo­wa­ne paski z pla­sti­ko­wym kara­biń­czy­kiem, suwak do regu­la­cji ok. 48,5 cm, zapię­cia na rzep, wymia­ry oko­ło 140 x 145.
“DUŻA POWIERZCHNIA 140 x 145 cm…”
 

solid­ny wodo­od­por­ny materiał
łatwa kon­ser­wa­cja – moż­na wytrzeć lub wyprać
łatwa insta­la­cja – moco­wa­nie na zagłówkach
cał­ko­wi­cie zakry­wa opar­cie i siedenie
chro­ni przed róż­ne­go rodza­ju zabru­dze­nia­mi i wło­sa­mi psa
może być sto­so­wa­ny na tyl­nych sie­dze­niach i bagażnikusamochodu
nada­je się do pojaz­du każ­dej wielkości

 
 

4 paski z regulacją
dwa zapię­cia na rzep z miej­scem na pasy bez­pie­czeń­stwa byprzy­piąć zwierzaka.
Zamek, pozwa­la regu­lo­wać poło­że­nie maty i zapew­nia­kom­fort psu.