Zaciemniająca roleta do auta, uniwersalna z zaczepem, mocowanie na przyssawki

27.90 

SKU: DA27861 Kategoria:

Opis

Zaciem­nia­ją­ca role­ta samo­cho­do­wa, uni­wer­sal­na z zacze­pem, mon­taż na przyssawki,na dole moż­na przy­mo­co­wać przy­ssaw­ką lub na rzep. Mate­riał: pla­stik, metal + siat­ka PCV.Wymiary roz­ło­żo­nej ok. 40 x 47 cm, mate­riał z siat­ki ok. 36 x 44 cm.

 

Chro­ni pasa­że­rów w aucie przed ostry­mi pro­mie­nia­mi słonecznymi.
Bar­dzo pro­sta insta­la­cja na szy­bę auta za pomo­cą przyssawek.
Nada­je się do wszyst­kich typów samochodów.
Auto­ma­tycz­ne roz­wi­ja­nie role­ty za pomo­cą przy­ci­sku z boku.

Lek­ki, ale odpor­ny siat­ko­wy mate­riał jest sze­ro­ki na 36 cm i da się nacią­gnąć do dłu­go­ści 44 cm.