Ochronna plandeka/pokrowiec na rower, motorower czy skuter

33.79 

SKU: DA27871 Kategoria:

Opis

Ochron­na plandeka/pokrowiec na rower, moto­ro­wer czy skuter.Wykonany z nie­prze­ma­kal­ne­go mate­ria­łu PES. Na dole rzep do zamocowania.Wymiary: 200 x 100 cm.

 

nie­prze­ma­kal­ny mate­riał, chro­ni przed desz­czem, śnie­giem, kurzem i słońcem
nada­je się na rower, moto­ro­wer i skuter
wyko­rzy­stasz ją na zewnętrz na łonie natu­ry, pod­czas trans­por­tu samo­cho­dem lub do zimo­we­go skła­do­wa­nia (w gara­żu i piwnicy)