GĄBKA SASANKA

18.90 

SKU: DA1322 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­na, ela­stycz­na taśma z tyłu uła­twia mycie wszyst­kich powierzch­ni zmywalnych(samochody, okna, koła, drzwi, lustra, meble ogro­do­we, moto­cy­kle itd.).
Z jed­nej stro­ny pałecz­ki z mikro­fi­bry, z dru­giej chro­po­wa­ta powierzch­nia dla prost­sze­go usu­wa­nia grub­szych zabrudzeń.
Wymia­ry: 24 x 15 cm.