FORMA DO BABKI, pojemność 1400 ml, BIOPAN® GOLD

35.69 

SKU: DA25482 Kategoria:

Opis

FORMA DO BABKI ze sta­li, ze zło­to-mie­dzia­ną nie­przy­wie­ra­ją­cą powierzch­nią­pre­mium BIOPAN® GOLD, któ­ra jest łatwa w utrzy­ma­niu i ma dłu­gą żywotność.Premium BIOPAN® GOLD łatwe wyj­mo­wa­nie goto­wych pysz­no­ści z foremek
Wymia­ry: śred­ni­ca 23 cm, wyso­kość 8 cm.

 Bab­ka pojem­ność 1400 ml

ory­gi­nal­ny kształt tej bab­ki przy­cią­ga na pierw­szy rzut oka

For­my nada­ją się do pie­kar­ni­ków elek­trycz­nych, gazo­wych i konwekcyjno-parowych.