31 cm SARNI GRZBIET, tradycyjna forma, pojemność 1000 ml, BIOPAN® GOLD

31.89 

SKU: DA29202 Kategoria:

Opis

SARNI GRZBIET, tra­dy­cyj­na for­ma ze sta­li, ze zło­to-mie­dzia­ną nie­przy­wie­ra­ją­cą­po­wierzch­nią pre­mium BIOPAN® GOLD, któ­ra jest łatwa w utrzy­ma­niu i ma dłu­gą żywotność.Premium BIOPAN® GOLD łatwe wyj­mo­wa­nie goto­wych pysz­no­ści z foremek
Pojem­ność 1000 ml, 12 x 31 x 4 cm.

Upiecz buch­tę lub zrób gala­re­tę o kla­sycz­nym kształcie.

SARNI GRZBIET 1000 ml

ponad­cza­so­wa kla­sy­ka, któ­rą zna­ły już nasze babcie
ide­al­na na keks, gala­re­tę, pasz­tet, pie­czeń i inne pie­czo­ne oraz nie­pie­czo­ne smakołyki…

 
For­my nada­ją się do pie­kar­ni­ków elek­trycz­nych, gazo­wych i konwekcyjno-parowych.