Sarni grzbiet, forma chlebowa BIOPAN® GOLD

22.68 

SKU: DA25461 Kategoria:

Opis

SARNI GRZBIET, for­ma chle­bo­wa, obję­tość 1600 ml, 27 x 13 x 7 cm.

 

for­mę wyko­rzy­stasz na chleb, ale tak­że na gala­re­tę, sal­ce­son, keks, pie­czeń rzym­ską, farsz…
i inne pie­czo­ne oraz nie­pie­czo­ne przysmaki

For­my nada­ją się do pier­kar­ni­ków elek­trycz­nych, gazo­wych i konwekcyjno-parowych.