30 cm TORTOWA rozkładana forma SERCE, BIOPAN® GOLD

46.90 

SKU: DA29204 Kategoria:

Opis

ROZKŁADANA FORMA TORTOWA w kształ­cie ser­ca, z meta­lo­wą sprzącz­ką­dla łatwe­go odpi­na­nia obrę­czy, spód z kra­wę­dzią do prze­no­sze­nia i serwowania,ze sta­li, ze zło­to-mie­dzia­ną nie­przy­wie­ra­ją­cą powierzch­nią pre­mium BIOPAN® GOLD,która jest łatwa w utrzy­ma­niu i ma dłu­gą żywotność.Premium BIOPAN® GOLD łatwe wyj­mo­wa­nie goto­wych pysz­no­ści z foremek.Wymiary z tacą 30 x 30 x 8 cm, for­ma 27 x 27 x 7 cm.

for­ma tor­to­wa SERCE

forem­ka z prak­tycz­ną meta­lo­wą sprzącz­ką dla łatwe­go odpi­na­nia obrę­czy, pak­tycz­ne dno z kra­wę­dzią do pro­ste­go prze­no­sze­nia i następ­nie serwowania

 

 

Zasto­su­jesz ją do pie­czo­nych czy nie­pie­czo­nych tor­tów, ser­ni­ków i sło­nych przysmaków.

 
For­my nada­ją się do pie­kar­ni­ków elek­trycz­nych, gazo­wych i konwekcyjno-parowych.