Rozkładana forma tortowa ø 17 cm BIOPAN® GOLD, okrągła

22.68 

SKU: DA25471 Kategoria:

Opis

ROZKŁADANA FORMA TORTOWA ø 17 cm, okrą­gła for­ma do pie­cze­nia z prak­tycz­ną meta­lo­wą klam­rą­u­ła­twia­ją­cą odpi­na­nia obrę­czy i zdej­mo­wa­nie dna, wyso­kość 6,5 cm.

 

 

for­my do ciast róż­nych roz­mia­rów wyko­rzy­stasz przy two­rze­niu wie­lo­pię­tro­wych tor­tów, oddziel­nie rów­nież na pie­czo­ne lub nie­pie­czo­ne cia­sta, ser­ni­ki i sło­ne przysmaki
 for­my mają odpi­na­ne waflo­we dno dla łatwe­go wyj­mo­wa­nia i nie przy­pa­la­nia. Spód możesz wyko­rzy­stać też jako tacę do serwowania

 

For­my nada­ją się do pier­kar­ni­ków elek­trycz­nych, gazo­wych i konwekcyjno-parowych.