42 cm GŁĘBOKA BLACHA, pojemność 3900 ml, BIOPAN® GOLD

37.90 

SKU: DA29203 Kategoria:

Opis

GŁĘBOKA BLACHA, pojem­ność 3900 ml, ze sta­li, ze zło­to-mie­dzia­ną­nie­przy­wie­ra­ją­cą powierzch­nią pre­mium BIOPAN® GOLD,która jest łatwa w utrzy­ma­niu i ma dłu­gą żywotność.Premium BIOPAN® GOLD łatwe wyj­mo­wa­nie goto­wych pysz­no­ści z foremek.42 x 29 x 4,5 cm.

 

Wyko­rzy­stasz ją na stru­del, buch­tę, pieczeń…

 
For­my nada­ją się do pie­kar­ni­ków elek­trycz­nych, gazo­wych i konwekcyjno-parowych.