XL forma do babki Ø 20 cm, BIOPAN exclusive

37.90 

SKU: DA72202 Kategoria:

Opis

Przy­go­tuj dla swo­ich gości bab­kę o nie­tra­dy­cyj­nych, ale dosko­na­łych kształtach.
Maks. wymia­ry zewnętrz­ne: śred­ni­ca 31 cm, wyso­kość 8 cm, obję­tość 2400 ml.
Nie­przy­wie­ra­ją­ca cera­micz­na powierzch­nia wewnętrz­na zapew­nia, że żyw­ność nie przy­wie­ra, nie przy­pa­la się.Łatwa kon­ser­wa­cja, dłu­ga żywot­ność. Wyko­na­na z meta­lu z wewnętrz­ną nie­przy­wie­ra­ją­cą powło­ką ceramiczną.