Duża owalna rozkładana forma BIOPAN® GOLD

46.90 

SKU: DA25462 Kategoria:

Opis

DUŻA OWALNA ROZKŁADANA FORMA z meta­lo­wą klam­rą uła­twia­ją­cą odpi­na­nia obręczy,praktyczne dno z tło­cze­niem dla wygod­ne­go prze­no­sze­nia i serwowania.Wymiary z tacą 34,5 x 15,5 x 8 cm, for­ma 30 x  11 x 7,5 cm.

 

for­ma z prak­tycz­ną meta­lo­wą klam­rą do łatwe­go odpi­na­nia obrę­czy, prak­tycz­ne dno z tło­cze­niem dla łatwe­go prze­no­sze­nia i póź­niej­sze­go serwowania.

For­my nada­ją się do pier­kar­ni­ków elek­trycz­nych, gazo­wych i konwekcyjno-parowych.