Regulowana kwadratowa forma L do pieczenia

27.90 

SKU: DA26872 Kategoria:

Opis

Regu­lo­wa­na kwa­dra­to­wa for­ma L do pie­cze­nia, ze sta­li nie­rdzew­nej, głę­bo­kość 5 cm.Ustawiana 15 do 28 cm.

Regu­lo­wa­ne for­my są ide­al­ne do wie­lo­po­zio­mo­wych tortów.Można je rów­nież wyko­rzy­stać na droż­dżów­ki, cia­sta i sło­ne zapiekanki.