Regulowana prostokątna forma XXL z wyjmowaną przegrodą

37.90 

SKU: DA26874 Kategoria:

Opis

Regu­lo­wa­na XXL pro­sto­kąt­na for­ma ze sta­li nie­rdzew­nej, ze zdej­mo­wa­ną przegródką.Zmienne usta­wie­nie 28–53 cm oraz 18–34 cm, głę­bo­kość 5 cm.

Regu­lo­wa­ne for­my są ide­al­ne do wie­lo­po­zio­mo­wych tortów.Można je rów­nież wyko­rzy­stać na droż­dżów­ki, cia­sta i sło­ne zapiekanki.

       

Wyj­mo­wa­na prze­gro­da umoż­li­wia pie­cze­nie dwóch róż­nych ciast jednocześnie.