Silikonowa mata do pieczenia

37.90 

SKU: DA4865 Kategoria:

Opis

Uni­wer­sal­na sili­ko­no­wa mata do pie­cze­nia 50 x 30 cm, wierzch­nia war­stwa mato­wa nie­przy­wie­ra­ją­ca, spód błysz­czą­cy anty­po­śli­zgo­wy, tem­pe­ra­tu­ra użyt­ko­wa­nia do 220 ° C.

 

Możesz na niej roz­wał­ko­wać cia­sto, upiec roz­wał­ko­wa­ne cia­sto, łatwiej zwi­nąć strudel….
W razie potrze­by możesz przy­ciąć pod­kład­kę do żąda­ne­go rozmiaru.

 Prze­zna­czo­na do sto­so­wa­nia w kuchen­kach gazo­wych, elek­trycz­nych, mikro­fa­lo­wych i kom­bi­wa­rach. Nada­je się do lodów­ki, zamra­żar­ki i zmywarki.