DOMOWY DUŻY KUFER KRAWIECKI zestaw 220 przyborów do szycia

56.90 

SKU: DA22961 Kategoria:

Opis

DOMOWY DUŻY XL KUFER KRAWIECKI, zestaw przy­bo­rów do szy­cia w prak­tycz­nym pla­sti­ko­wym pudeł­ku z uchwy­tem do prze­no­sze­nia i poręcz­nym klip­sem zatrza­sko­wym, wewnątrz wycią­ga­na przegroda.
 

Zestaw zawie­ra:

30 szpu­lek w róż­nych kolorach,
1 metr kra­wiec­ki, 2 naparst­ki, 1 nożyczki,
24 róż­ne igły, 1 podusz­ka na igły/szpilki,
2 sze­ro­kie gumy o dłu­go­ści ok. 80 cm (bia­ła i czarna),
10 guzi­ków zatrza­sko­wych, 1 meta­lo­wa szpulka,
20 bia­łych guzi­ków, 20 czar­nych guzików,
2w1 prujka/ prze­ci­nak, 30 agra­fek, ok. 75 szpilek.

 Wymia­ry pudeł­ka 21,5 x 13 x 12,5 cm.