SUPERNOŻYCZKI zestaw 3 szt. nożyczek z antypoślizgowym uchwytem

37.90 

SKU: DA106211 Kategoria:

Opis

Zestaw 3 szt. noży­czek z pierw­szo­rzęd­nej sta­li nie­rdzew­nej i odpor­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Ana­to­micz­nie ukształ­to­wa­ne anty­po­śli­zgo­we uchwy­ty z mate­ria­łu ABS soft touch (anty­po­śli­zgo­wy, przy­jem­ny w dotyku).
Wymia­ry – dłu­gość: duże: 24 cm, śred­nie: 17,5 cm, małe: 14 cm.