40 szt. zestaw kolorowych nici do ręcznego i maszynowego szycia oraz haftowania

94.90 

SKU: DA26361 Kategoria:

Opis

40 szt. zestaw kolo­ro­wych nici do ręcz­ne­go i maszy­no­we­go szy­cia oraz haftowania,z wisko­zo­we­go jedwa­biu. Wymia­ry jed­nej szpul­ki: śred­ni­ca 3 cm, wys. 4,3 cm.

 

Moc­ne i poły­sku­ją­ce nicie do ręcz­ne­go i maszy­no­we­go szy­cia oraz wyszywania
duży wybór kolorów
zwój jed­nej szpul­ki to ok. 280 m
Nici wisko­zo­wych uży­wa się do wyszy­wa­nia maszy­no­we­go. Są błysz­czą­ce, gład­kie i moc­ne. Dzię­ki temu wytrzy­mu­ją obcią­że­nie haftu i nie pękają.