55 szt. zestaw igieł do szycia ręcznego z wysokiej jakości stali

8.05 

SKU: DA26371 Kategoria:

Opis

55 szt. zestaw igieł do szy­cia ręcz­ne­go (6 róż­nych wiel­ko­ści) z wyso­kiej jako­ści stali.Długość 3,7 cm, 4,1 cm, 6,5 cm, 6,9 cm, 7,5 cm i 8,6 cm.

 

w tym kom­ple­cie igieł znaj­dziesz 55 sztuk, któ­re z pew­no­ścią znaj­dą u Cie­bie zastosowanie
wyko­rzy­stasz je, czy już aktyw­nie zaj­mu­jesz się szy­ciem, czy nie
roz­mia­ry igieł są róż­ne, zawsze więc znaj­dziesz tą, któ­rej wła­śnie potrzebujesz

 

Dłu­gość igieł:

33 igły w roz­mia­rze 4,1 cm
17 igieł o wiel­ko­ści 3,7 cm
5 dużych igieł (8,6 cm, 2 x 6,5 cm, 7,5 cm, 6,9 cm igła do haftu)