KOMPAKTOWY KUFER KRAWIECKI, zestaw 40 przyborów do szycia

24.29 

SKU: DA22962 Kategoria:

Opis

KOMPAKTOWY KUFEREK KRAWIECKI, zestaw przy­bo­rów do szy­cia w prak­tycz­nym pla­sti­ko­wym pudeł­ku z uchwy­tem do prze­no­sze­nia i klip­sem zatrzaskowym.
 

Zestaw zawie­ra

10 szpu­lek w róż­nych kolorach,
4 guzi­ki, 10 róż­nych igieł,
1 metr kra­wiec­ki, 1 naparstek,
1 nożycz­ki, 12 agrafek.

 Wymia­ry pudeł­ka: 12,5 x 6,5 x 5 cm.
“Ide­al­ny w pro­dró­ży, np. do toreb­ki, waliz­ki, ple­ca­ka, na wyciecz­ki i urlop…”