12 szt. zestaw samonawlekających igieł

8.05 

SKU: DA32611 Kategoria:

Opis

12 szt. zestaw samo­naw­le­ka­ją­cych igieł do szy­cia ręcz­ne­go (3 róż­ne roz­mia­ry) ze zło­tym oczkiem, z wyso­kiej jako­ści stali.

12-czę­ścio­wy komplet

3 róż­ne wiel­ko­ści, wybierz tą, któ­rej aku­rat potrzebujesz
dłu­gość ok. 3,5 cm, 3,9 cm, 4,3 cm

 

Bar­dzo łatwe nawle­ka­nie nici w igłę dzię­ki per­fo­ro­wa­ne­mu oku igły.
Nit­kę łatwo prze­wle­czesz z boku oka igły, a dzię­ki spe­cjal­ne­mu kształ­to­wi już się nie wyślizgnie!