Trzypiętrowy futerał podróżny na bieliznę i skarpetki FC TRAVELLER ORGANIZER

38.13 

SKU: FC28463 Kategoria:

Opis

Trzy­pię­tro­wy fute­rał podróż­ny na bie­li­znę i skar­pet­ki, z prak­tycz­nym uchwy­tem do prze­no­sze­nia, z sza­re­go melan­żo­we­go mate­ria­łu na zamek. Na 1. pię­trze 5 przej­rzy­stych kie­sze­ni, 2. środ­ko­we­głę­bo­kie pię­tro z 4 kie­sze­nia­mi, 3. wąskie dol­ne pię­tro. Wymia­ry: 28 x 12 x 16 cm.

Prak­tycz­ne etui pomo­gą upo­rząd­ko­wać Two­je rzeczy!Wszystko w jed­nym miej­scu– pięk­nie razem!

 

na bie­li­znę i skarpetki…

Wyko­rzy­stasz na drob­ną bie­li­znę, skar­pe­ty, poń­czo­chy, rajstopy.…
1. gór­ne pię­tro ma 5 przej­rzy­stych kieszeni
2. środ­ko­we pię­tro więk­sze z 4 kieszeniami
3. mniej­sze dol­ne piętro