Etui podróżne na biustonosz, satynowe

18.90 

SKU: DA8633 Kategoria:

Opis

Wymia­ry: 13 x 16 x 7,5 cm. Moc­na kon­struk­cja dla mak­sy­mal­nej ochrony.
Uży­waj go w cza­sie podró­ży, aby biu­sto­nosz już nigdy się nie pogniótł. Moż­na wyko­rzy­stać rów­nież jako fute­rał na bie­li­znę pod­czas wizyt na base­nie, w sau­nie lub sola­rium. Dzię­ki uchw­ty­to­wi w gór­nej czę­ści etui moż­na prze­no­sić lub powiesić.