Podróżne etui na przybory toaletowe FC TRAVELLER ORGANIZER

37.90 

SKU: FC28461 Kategoria:

Opis

Podróż­ne etui na przy­bo­ry toa­le­to­we, z prak­tycz­nym uchwy­tem do przenoszenia,wewnątrz 4 prze­zro­czy­ste kie­sze­nie, z sza­re­go melan­żo­we­go mate­ria­łu na zamek.Wymiary: 23 x 8 x 19 cm.

Prak­tycz­ne etui pomo­gą upo­rząd­ko­wać Two­je rzeczy!Wszystko w jed­nym miej­scu– pięk­nie razem!

 

na przy­bo­ry toaletowe…

wyko­rzy­stasz na przy­bo­ry toa­le­to­we i kosme­ty­ki, szczo­tecz­ki do zębów oraz pastę, grze­bie­nie, szczotki.…
wewnątrz duża prze­strzeń z 4 prze­zro­czy­sty­mi kieszeniami