Dwupiętrowe etui na kable i elektronikę FC TRAVELLER ORGANIZER

46.90 

SKU: FC28462 Kategoria:

Opis

Dwu­pię­tro­we etui na kable i elek­tro­ni­kę z uchwy­tem do prze­no­sze­nia, z sza­re­go melan­żo­we­go mate­ria­łu­na suwak. Na 1. pię­trze dwie siat­ko­we kie­sze­nie na zamek, 5 prze­gró­dek z siat­ki i 6 ela­stycz­nych szlufek.2. pię­tro głęb­sze z wyście­ła­ny­mi wzmoc­nie­nia­mi do zamo­co­wa­nia np. table­tu i jed­ną kie­sze­nią na suwak.Wymiary: 27 x 9 x 21 cm.

Prak­tycz­ne etui pomo­gą upo­rząd­ko­wać Two­je rzeczy!Wszystko w jed­nym miej­scu– pięk­nie razem!

 

na kable i elektronikę…

wyko­rzy­stasz na kable, łado­war­ki, USB, kar­ty pamię­ci, power­ban­ki, adap­te­ry, tele­fo­ny itd…
1. pię­tro: dwie siat­ko­we kie­sze­nie na zamek, 5 prze­gró­dek z siat­ki i 6 ela­stycz­nych szlufek.
2. pię­tro głęb­sze z wyście­ła­ny­mi wzmoc­nie­nia­mi do zamo­co­wa­nia np. table­tu i jed­ną kie­sze­nią na suwak.
ide­al­ny tak­że do HOME OFFICE