Etui na dokumenty FC TRAVELLER ORGANIZER

37.90 

SKU: FC28467 Kategoria:

Opis

Etui na doku­men­ty z odpi­na­ną pętel­ką na rękę, z sza­re­go melan­żo­we­go mate­ria­łu na suwak, zewnętrz­na kie­szeń np. na tele­fon, wewnątrz klap­ka z dwie­ma kie­sze­nia­mi z siat­ki, ukry­tą kie­sze­niąi kie­sze­nią na suwak + 11 prze­gró­dek na kar­ty. Wymia­ry: 12 x 2,5 x 23 cm.

Prak­tycz­ne etui pomo­gą upo­rząd­ko­wać Two­je rzeczy!Wszystko w jed­nym miej­scu– pięk­nie razem!

na kable i elektronikę…

wyko­rzy­stasz na doku­men­ty, kar­ty kre­dy­to­we, pie­nią­dze i  tele­fon komórkowy
zewnętrz­na kie­szeń np. na tele­fon, wewnątrz klap­ka z dwie­ma kie­sze­nia­mi z siat­ki, ukry­tą kie­szon­ką i kie­sze­nią na suwak + 11 prze­gró­dek na karty