Etui na kable i elektronikę FC TRAVELLER ORGANIZER

29.99 

SKU: FC28466 Kategoria:

Opis

Etui na kable i elek­tro­ni­kę z odpi­na­ną pętel­ką na rękę, z sza­re­go melan­żo­we­go mate­ria­łu­na suwak, wewnątrz klap­ka z dwie­ma kie­sze­nia­mi z siat­ki, siat­ko­wa kie­szeń na suwak+ ela­stycz­ny pasek na rzep. Wymia­ry: 12,5 x 3,5 x 19 cm.

Prak­tycz­ne etui pomo­gą upo­rząd­ko­wać Two­je rzeczy!Wszystko w jed­nym miej­scu– pięk­nie razem!

 

na kable i elektronikę…

wyko­rzy­stasz na kable, łado­war­ki, USB, kar­ty pamię­ci, power­ban­ki, adap­te­ry, tele­fo­ny itd…
wewnątrz siat­ko­wa kie­szeń na zamek, 5 prze­gró­dek z siat­ki, 8 ela­stycz­nych szlufek
ide­al­ny tak­że do HOME OFFICE