Wesołe etui podróżne na szczoteczki do zębów i pastę

27.90 

SKU: DA28871 Kategoria:

Opis

Weso­łe etui podróż­ne na szczo­tecz­ki do zębów i pastę, wyko­na­no z solid­ne­go pla­sti­ku. Wymia­ry: śred­ni­ca 6 cm x wys. 20 cm.

 

Ochro­ni szczo­tecz­kę do zębów przed uszko­dze­niem i zanieczyszczeniem

Moż­na wyko­rzy­stać też do prze­cho­wy­wa­nia arty­ku­łów piśmien­ni­czych, kre­dek i pisa­ków Two­ich pociech.