Etui na kable i elektronikę FC TRAVELLER ORGANIZER

37.90 

SKU: FC28464 Kategoria:

Opis

Etui/organizer, na kable i elek­tro­ni­kę z pętel­ką na rękę, z sza­re­go melan­żo­we­go mate­ria­łu na suwak,wewnątrz kie­szeń z siat­ki na zamek, 5 siat­ko­wych prze­gó­rek, 8 ela­stycz­nych szlu­fek. Wymia­ry: 24 x 2 x 18 cm.

Prak­tycz­ne etui pomo­gą upo­rząd­ko­wać Two­je rzeczy!Wszystko w jed­nym miej­scu– pięk­nie razem!

na kable i elektronikę…

wyko­rzy­stasz na kable, łado­war­ki, USB, kar­ty pamię­ci, power­ban­ki, adap­te­ry, tele­fo­ny itd…
wewnątrz siat­ko­wa kie­szeń na zamek, 5 prze­gró­dek z siat­ki, 8 ela­stycz­nych szlufek
ide­al­ny tak­że do HOME OFFICE