2 szt. silikonowy stabilizator/ korektor małego palca

12.90 

SKU: DA28042 Kategoria:

Opis

2 szt. sili­ko­no­wy stabilizator/ korek­tor małe­go pal­ca z podwój­nym pierścieniem,uniwersalny, wymia­ry ok. 3 x 3,5 cm.

ANATOMIXX PEDICARE® DLA TWOJEGO KOMFORTOWEGOPRZYJEMNEGO CHODZENIA 

Sili­ko­no­wy korek­tor małe­go palca

oddzie­li mały palec od innych i usta­bi­li­zu­je go w natu­ral­nej pozycji
wyrów­nu­je zacho­dzą­ce pal­ce na stopę
zapo­bie­ga powsta­wa­niu otarć

 

wyko­na­no z mięk­kie­go, deli­kat­ne­go i ela­stycz­ne­go silikonu
pro­fi­lo­wa­na bocz­na część ochro­ni opu­szek palca
odpo­wied­ni na boso i do sandałów