2 szt. silikonowy ochraniacz palucha lub małego palca

12.90 

SKU: DA28041 Kategoria:

Opis

2 szt. sili­ko­no­wy ochra­niacz palu­cha lub małe­go pal­ca, ela­stycz­ny, dłu­gość ok. 4,5 cm.

ANATOMIXX PEDICARE® DLA TWOJEGO KOMFORTOWEGOPRZYJEMNEGO CHODZENIA 

Sili­ko­no­wy ochra­niacz palu­cha lub małe­go palca

ochro­na palu­cha i małe­go pal­ca przed pęche­rza­mi, odci­ska­mi i otarciami
odpo­wied­nie też przy pro­ble­mach z defor­ma­cją palu­cha koślawego

 

wyko­na­no z mięk­kie­go, deli­kat­ne­go i ela­stycz­ne­go silikonu
bocz­na część ochro­ni stro­nę palucha

 

bocz­na część ochro­ni tak­że opu­szek paluszka
odpo­wied­ni na boso i do sandałów