Wielofunkcyjna samoprzylepna taśma do stóp

12.90 

SKU: DA28032 Kategoria:

Opis

Wie­lo­funk­cyj­na mięk­ka taśma pian­ko­wa na sto­py, pię­ty i palce,elastyczna, samo­przy­lep­na, rol­ka ok. 4,5 m, sze­ro­kość 2,5 cm.

ANATOMIXX PEDICARE® DLA TWOJEGO KOMFORTOWEGOPRZYJEMNEGO CHODZENIA

mięk­k­na pian­ko­wa taśma 

wyko­rzy­stasz ją na sto­py, pię­ty i palce
wszę­dzie tam, gdzie może Cię uci­skać but…

 

ELASTYCZNA = samo­dziel­nie decy­du­jesz ILEGDZIE jej potrzebujesz!
samoprzylepna