2 szt. silikonowa ochrona palców stóp

18.90 

SKU: DA28001 Kategoria:

Opis

2 szt. sili­ko­no­wa ochro­na na szpi­ce stóp, uni­wer­sal­na, ela­stycz­na i oddy­cha­ją­ca. Wymia­ry ok. 9 x 9 cm.

ANATOMIXX PEDICARE® DLA TWOJEGO KOMFORTOWEGOPRZYJEMNEGO CHODZENIA 

Sili­ko­no­we szpice

odpo­wied­nie nie tyl­ko do czó­łe­nek i balerin
 zapo­bie­gnie powsta­wa­niu odci­sków i pęcherzy
ochro­ni przed nie­przy­jem­nym uci­skiem obuwia

 

wyko­na­no z mięk­kie­go, deli­kat­ne­go i ela­stycz­ne­go silikonu