Owalna szczotka do włosów FC PROFESSIONAL

14.90 

SKU: FC784611 Kategoria:

Opis

Owal­na szczot­ka, powierzch­nia cze­sa­nia 11 x 6 cm, dłu­gość 23,5 cm.

 

dosko­na­łe roz­cze­sy­wa­nie i pro­sto­wa­nie wło­sów – uni­wer­sal­ne zastosowanie
deli­kat­nie masu­je i sty­mu­lu­je krą­że­nie krwi w skó­rze gło­wy, dzię­ki zaokrą­glo­nym końcówkom
wło­sy wyglą­da­ją na błysz­czą­ce i są sprężyste
w uchwy­cie otwór do zawieszenia