Okrągła szczotka FC PROFESSIONAL

14.90 

SKU: FC784651 Kategoria:

Opis

Okrą­gła szczot­ka, śred­ni­ca 4 cm, dłu­gość 22 cm.

 

do two­rze­nia fal i bie­żą­cej sty­li­za­cji włosów
umoż­li­wia cyr­ku­la­cję powie­trza pod­czas suszenia
deli­kat­nie masu­je i sty­mu­lu­je krą­że­nie krwi w skó­rze gło­wy, dzię­ki zaokrą­glo­nym końcówkom
wło­sy wyglą­da­ją na błysz­czą­ce i są sprężyste
w uchwy­cie otwór do zawieszenia