SZCZOTKA do powierzchni gładkich i do naczyń

12.90 

SKU: DA26591 Kategoria:

Opis

SZCZOTKA do gład­kich powierzch­ni i naczyń, anty­po­śli­zgo­wy uchwyt. Dłu­gość 27 cm.
Wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie. Połą­cze­nie sili­ko­nu oraz solid­ne­go plastiku.

 

Wyko­rzy­stasz w kuch­ni do naczyń, garn­ków i bryt­fa­nek… ale tak­że w innych miej­scach w domu przy czysz­cze­niu trud­no dostęp­nych miejsc.