Obrotowa turbodysza do odkurzacza VACDOM MAXI

61.71 

SKU: EL9506 Kategoria:

Opis

Obro­to­wa tur­bosz­czot­ka napę­dza­na jest powie­trzem wpły­wa­ją­cym do odkurzacza,które roz­krę­ca tur­bi­nę powietrz­ną (szczot­ka obra­ca się wewnątrz tur­bo­dy­szy pod­czas pracy).Dochodzi przez to do prze­cze­sa­nia włó­kien dywa­nu i efek­tyw­ne­go usu­wa­nia okru­chów, nici,rozdeptanych zabru­dzeń, wło­sów, sier­ści zwierząt.
Wymia­ry wylo­tu do moco­wa­nia węża: śred­ni­ca wewnętrz­na 33,4 mm, śred­ni­ca zewnętrz­na 39,4 mm.