2+1 GRATIS zestaw filtrów do oczyszczacza powietrza

373.59 

SKU: CP8510 Kategoria:

Opis

Zestaw zawie­ra:
Filtr wil­go­ci- wymien­ny filtr nawil­ża­ją­cy do 8in1 Abso­lu­tio­nA­IR połą­cze­nia oczysz­cza­cza powie­trza, joni­za­to­ra i nawil­ża­cza w jed­nym. FILTR WILGOCI sku­tecz­nie pochła­nia i odpa­ro­wu­je wodę, moc nawil­ża­nia aż do 200 ml/godz. Filtr zapew­nia dosta­tecz­ną efek­tyw­ność absorp­cji i wypa­ro­wa­nia wody. Wymia­ry: 23 x 3 x 12 cm.
HEPA filtr H13- wymien­ny filtr HEPA kla­sy H13 do 8in1 Abso­lu­tio­nA­IR połą­cze­nia oczysz­cza­cza powie­trza, joni­za­to­ra i nawil­ża­cza w jed­nym. Filtr drob­nych czą­stek HEPA kla­sy H13 prze­chwy­ci do 99,95 % aler­ge­nów. Filtr HEPA usu­nie z powie­trza do 99,95 % czą­stek zanie­czysz­cza­ją­cych- drob­ny pył, bak­te­rie, wiru­sy i aler­ge­ny. Wymia­ry: 29 x 2,5 x 39,5 cm
Filtr węglo­wy– wymien­ny aktyw­ny filtr węglo­wy do 8in1 Abso­lu­tio­nA­IR połą­cze­nia oczysz­cza­cza powie­trza, joni­za­to­ra i nawil­ża­cza w jed­nym. Aktyw­ny FILTR WĘGLOWY neu­tra­li­zu­je nie­przy­jem­ne zapa­chy i gazy! Wymia­ry: 29 x 1,5 x 39,5 cm.