Dysza do tapicerki, VACDOM MAXI SYSTEMAT

8.86 

SKU: EL9507 Kategoria:

Opis

W dol­nej czę­ści dwa rzę­dy drob­ne­go wło­sia dla efek­tyw­ne­go sprza­ta­nia. Łatwo usu­niesz kurz i sierść zwie­rząt domo­wych z tapi­ce­ro­wa­nych mebli.